25-01-2021 Plan een foto

Lezing van Antoine komt te vervallen.

Maak een plan voor een foto die je wilt maken en laat het resultaat zien.

Voorbeeld:
Je maakt een plan hoe je een konijn fotografeert die door een hoepel springt.
Als het konijn niet door de hoepel springt staat er alleen een hoepel of een konijn op de foto 🙂
Maar dan is het plan wel geslaagd alleen de uitwerking mislukt.