Water in beweging

Fotografeer water. De foto mag een watertafereel, een waterevenement, een stromende rivier etc weergeven. De essentie moet zijn dat water het beeldbepalende element is.

BBQ

Jaarafsluiting met onze BBQ en tevens bespreking van de doorgeef opdracht die het jaar heeft gelopen.

Gebouw

Geef de typische kenmerken van gebouw en architect.

Lezing

Frank Linssen Kleurenmanagement.

Mystiek

3e bijeenkomst in maand geen bezwaar

Groepsopdracht en vrij werk

Groepen worden ingedeeld door AC , bestaan uit 2/3 collega's. Groep  bepaalt de opdracht en uitgangspunten. Er wordt minimaal het aantal foto's gelijk aan het aantal leden van de groep ingeleverd maximaal 3 . Groepen werken opdracht zelf uit. Bij de bespreking wordt er van ieder lid een foto besproken. Daarnaast ruimte voor bespreken vrij werk.

Jaarvergadering

Agendapunt jaarvergadering is de expositie 2024. Eerste orientatie thema en uitgangspunten en kaders bepalen.

Hobby

-