Gevaarlijk

Zo zie je maar dat het gevaarlijk kan zijn om iemand te helpen met fotograferen
zoals uit onderstaande strip blijkt.

whattheduck.net