Programma 2020-2021

Programma 2020-2021

Verantwoording:

We hebben met dit jaarprogramma, in een nieuwe samenstelling, getracht om de creatieve kwaliteiten van onze leden aan te spreken in de verschillende thema’s, maar ook in de doe/activiteiten-sfeer.

 De data van de sprekers kunnen onderling nog wisselen, omdat dit afhangt van hun beschikbaarheid.

 We spreken de hoop en verwachting uit dat we op 21 september kunnen starten met onze periodieke clubavond. Die zullen overigens niet meer hetzelfde zijn. Enerzijds  door het tragische wegvallen van Ben en anderzijds door de anderhalve meter maatschappij die is ontstaan na de gevolgen van corona.

 Enkele organisatorische afspraken op een rij:

Foto’s de Bombardon

(3 x thema en 1x fotograaf)

Na elke thema avond selecteren we de foto die het thema volgens de aanwezige leden het beste weergeeft. Deze foto gaat naar Jos en deze zorgt dat deze in het afgesproken (A3) formaat bij de Bombardon komt te hangen. Er hangen steeds drie verschillende thema foto’s bij de Bombardon. De foto van het oudste thema wordt telkens door Jos vervangen. Gedurende 4 weken hangt er een foto van een fotograaf in de Bombardon.

Gebruik Flickr

Noodgedwongen maken we momenteel gebruik van Flickr. Dat bevalt overigens goed.

Enkele afspraken zijn echter gewenst. We werken steeds met een periode van 2 weken.

In de eerste week mag er niet meer dan één foto per persoon geplaatst worden. Dit om het overzichtelijk en beheersbaar te houden. Het is de bedoeling dat in de 2e week gereageerd wordt door de leden op de foto’s.

Henk Gielis zal vanuit de programma commissie dit coördineren.  (start foto’s plaatsen en start foto’s beoordelen)

Tijdens de thema avonden kunnen we ook regelmatig terugvallen op Flickr.  We zullen dat steeds vooraf kenbaar maken.

Thema avonden

2-wekelijks nemen we per persoon één foto mee naar de clubavond van het gekozen thema.

Indien er tijd over is kan er altijd vrij werk besproken worden. Dat komt echter pas aan bod na de bespreking van het betreffende thema. Zoals hiervoor genoemd zou dat ook via Flickr kunnen en/of Lightroom/Photoshop. Zie bespreekvormen voor meer info.Daarnaast mag een thema foto niet ouder dan maximaal 1 jaar zijn. Hiermee willen we jullie creativiteit op de proef stellen door niet te snel op oud werk terug te vallen.

Bespreekvormen

 We willen opnieuw een poging doen op de clubavonden wat meer variatie aan te brengen in de bespreekvorm:

  1. Opnieuw bespreking in kleinere groepjes (3 tot 4 personen), ondanks dat we maar met zijn tienen of minder (aanwezig) zijn, waarna wisseling en een slotakkoord (welke is nu de meest sprekende van de avond à foto in de Bombardon).
  2. 2-wekelijks nemen we per persoon één foto mee naar de clubavond van het gekozen thema. Dit wordt bij reguliere avonden aangevuld met vrij werk. Incidenteel kan er voor gekozen worden om in plaats van het vrij werk 2 leden één of twee variaties op de gepresenteerde foto te laten zien. Bijvoorbeeld een versie van de geprinte foto die anders bewerkt is of meer of minder is gekropt etc… De extra bewerkingen kunnen dan live met beamer en Lightroom/photoshop/flickr worden getoond en besproken. Dat kan overigens ook een verzoek zijn van een foto die de vorige keer is besproken en waarover discussie was. Afspraak: De digitale bestanden moeten uiterlijk de vrijdag voor de clubavond worden aangeleverd bij Frank. Je kunt overigens ook voor Flickr kiezen. Je moet dan de foto op je eigen pagina plaatsen en niet in de gedeelde pagina van de fotoclub want dan heeft iedereen de foto al gezien. Op de clubavond kan via WIFI/hotspot  ingelogd worden op de site van Flickr.

We zullen vooraf per thema melden indien er voor een aparte bespreekvorm wordt gekozen en een korte uitleg over het thema geven. 

Jaaropdracht

Voor de jaaropdracht hebben we het volgende bedacht:

Omschrijving: Maak een drieluik.  Gebruik je creativiteit om dit vorm te geven.

April 2020, Truus, Henk en Wim

Op iedere avond mag vrij werk meegenomen worden.
Als er een thema is gaat dit uiteraard voor.
Bij avonden met een eigen spreker staat per definitie eigen werk op het programma.