Programma 2022-2023

 Uitgangspunten jaarvergadering

 • 2 lezingen; Deze lezingen kunnen door leden van de fotoclub of door externen worden verzorgd.
  De lezingen van externen mogen door introducees worden bijgewoond.
  Er wordt 1 excursie/uitstapje ingepland.
 • Er wordt 1 groepsopdracht ingepland.
 • De thema’s worden verspreid in het programma gezet.
  Dit om voldoende ruimte te creëren om foto’s te maken.
 • Tijdens de bijeenkomst waarop de thema foto’s worden besproken kan men in de tweede ronde
  ook eigen werk inbrengen.
 • Thema foto’s mogen maximaal 1 jaar oud zijn. Foto’s uit eigen werk mogen ouder zijn.
 • Het formaat van de aangeleverde foto’s is aan de fotograaf.
 • Ieder lid krijgt 1 keer, in principe per jaar, de kans om voor de foto van de maand enkele foto’s aan de leden voor te leggen.
  Diegene die de foto’s heeft gemaakt, kiest daarna de foto die hij/zij graag in de Bombardon laat hangen.
  De activiteitencommissie maakt een schema.
 • We hebben besloten dat niet alles tot in details vast te leggen om ook ruimte voor creativiteit te laten.

Jaaropdracht

Op 12 September levert Henk Gielis  de eerste foto aan Truus Augustinus.
Deze maakt een foto die gebaseerd is op deze foto en geeft dan zijn/haar foto’s via mail door
aan de volgende op de lijst.
Op de BBQ laat iedereen de foto zien die hij/zij gemaakt heeft.
Iedereen heeft maximaal 4 weken de tijd om zijn/haar foto door te geven.
Mocht het niet lukken geef dit even aan bij Henk.

Volgorde van de jaaropdracht.

 1.  Henk Gielis
 2. Truus Augustinus
 3.  Wim de Brouwer
 4. Jos Daniels
 5. Ton Ehlen
 6.  Peter Geraerts
 7. Gerard Haex
 8. Frank Linssen
 9. Rob Menting
 10. Rob Migchelbrink
 11. Hans de Jong
 12. Hans Spiekers

Foto’s voor de Bombardon

De eerste bijkeenkomst van iedere maand is voor de keuze in de Bombardon.

 1. Rob Migchelbrink
 2. Frank Linssen
 3. Gerard Haex
 4. Truus Augustinus
 5. Rob Menting
 6. Wim de Brouwer
 7. Peter Geraerts
 8. Jos Daniels
 9. Henk Gielis
 10. Ton Ehlen
 11. Hans de Jong
 12. Hans Spiekers

Veel plezier Henk, Wim en Frank 

There are no upcoming events at this time