Verslag clubavond 23 Maart 2015

Aanwezig: Ben,Belinda,Henk,FransvC,Frank,Gerard,Kees,Truus,Jos,FransR,Antoine
Johan,Lilia,Paula
Afwezig met kennisgeving: Wim
Afwezig: Erwin

Vanavond een lezing van Peter Schrijven over de basis van flitsfotografie.
Eerst stelt Peter vragen over wie er reportage fliters gebruikt en wie bij
voorkeur niet en wie er ervaring heeft met Off Camera Flash (triggers).

De volgende onderwerpen worden besproken:
* Manueel v.s. TTL (Through The Lens).
* Theorie over licht. Afvallen van licht, kleur temperatuur en kwaliteit van licht.
* Uitleg over verschillende soorten en kwaliteit van flitsers.
* Licht vormers / Omnibounce
* Paraplu / Softbox
* Soorten triggers

Peter geeft uitgebreidere workshops bij QFlash in Sittard.
Zie Workshop strobist

Groetjes,

Frank